Kainynas

VIDAUS TAISYKLĖS

 1. Vidaus patalpose rūkyti griežtai draudžiama.
 2. Saugant valymo sistemos įrengimus savo svečių prašome nemesti tualetinio popieriaus ar kitų higienos reikmenų į unitazą.
 3. Svečiuojantis Sodyboje ar joje organizuojamo renginio metu, vidaus patalpose, griežtai draudžiama naudotis žvakėmis, bengališkomis ugnelėmis ar kitais atvirą ugnį skleidžiančiais daiktais bei prietaisais.
 4. Naudojantis lauko kepsnine prašome įsirengti ją ne mažiau kaip 10 metrų nuo Sodyboje esančių statinių.
 5. Draudžiama savavališkai stumdyti, tampyti ar kitaip bandyti perkelti į kitą vietą baldus (išskyrus kėdes ir stalus). Norint keisti baldų padėtį reikia iš anksto susitarti su administratoriumi.
 6. Svečiai privalo tinkamai naudotis Sodyboje esančiais daiktais bei įranga, savavališkai nejunginėti bei nekeisti šildymo sistemos, katilų ir kitų Sodyboje esančių prietaisų nustatymų ir nedelsiant pranešti apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl svečio kaltės.
 7. Rastus (paliktus) svečių daiktus įsipareigojame saugoti 3 mėn. Po svečio išvykimo ir saugomais daiktais nesinaudoti visą jų saugojimo laikotarpį.
 8. Kambariuose ir kitose patalpose esantys daiktai yra Sodybos nuosavybė, todėl svečiai neturi teisės juos pasiimti išvykdami, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones.
 9. Svečiai privalo atlyginti padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių svečių ar jų pasikviestų į Sodybą svečių ar naminių gyvūnų kaltės.
 10. Naminiams gyvūnams draudžiama maudytis sodybos teritorijoje esančiame tvenkinyje.
 11. Už nepilnamečių saugumą ir priežiūrą sodybos teritorijoje bei jų padarytą žalą atsako tėvai arba lydintys asmenys.